Israel, welcome back when Palestine is free

DELTAR! Onsdagen  den 15e maj är det 65 år sedan Al-nakba – den dag då vi minns hur hundratusentals människor fördrevs från sitt hemland och sin mark för att ge plats åt den Israeliska staten. Sedan dess har en av de stora tvistefrågorna mellan Israel och Palestina varit palestiniers rätt att återvända.

Den Israeliska statens ockupation är brutal och illegal. Fördömd av internationell rätt och FN. Ändå kan den fortgå år efter år. Ändå kan den skörda nya människoliv en en ständigt ökande våldsspiral som drivs på av den Israeliska staten. Sedan många år har det i Malmö och runt om i Malmö genomförts protester på Al-Nakbadagen för att kräva ett slut på ockupationen och Palestinas rätt till en egen fri och suveränt stat på demokratisk grund. Det kommer vi så klart att göra i år också. Hoppas du kan sluta upp vid samlingen den 15e maj klockan 18.00 på S:t Knuts Torg.

Sedan många år pågår också en bojkott-kampanj mot staten Israel som omvärlden uppmanats till av de krafter som slåss för fred i Israel och Palestina. Tanken är att på samma sätt som en bojkott av Apartheidregimen i Sydafrika skyndade på Nelson Mandelas frigivning och apartheidregimens sammanbrott på samma sätt kan en bojkott av Israel skynda på fallet för ockupationen.

Därför är det självklart för mig att delta i Al-Nakbadagen. Och dessutom protestera mot Israels deltagande i schlagerfestivalen i Malmö som går av stapeln samtidigt. Det skriver idag Skånska dagbladet om, i och för sig med den felaktiga titeln att jag skall delta som kulturnämndens ordförande (vilket jag inte ska) däremot tycker jag inte att det är en motsättning att vara kulturnämndens ordförande och delta. Du som vill vara med och sjunga mot ockupationen deltar med fördel på ”Israel, welcome back when Palestine is free” den 16e maj. Kom med och repetera innan nu på torsdag och lördag.

Redan nu på lördag den 11e maj kan du delta på ett unikt arrangemang av Palestinska ungdomsrörelsen som bjudit in bland annat Mattias Gardell till en föreläsning på garaget med start klockan 13.00: Palestinska ungdomsrörelsen presenterar stolt Nakbadagen.

Om du vill veta mer om hur jag tänker kan du läsa mitt svar nedan till den tidigare socialdemokraten Nima Gholam Ali Pour (f d medlem i LUF) fråga till kulturförvaltningen kring ESC och att jag anmält mig som deltagare på Facebook för att protestera mot Israels ockupation.

NIMAS fråga mejlad till kulturförvaltningen (för att den ska bli offentlig och postlistad):

Hej!

Jag heter Nima Gholam Ali Pour och är en malmöbo. Jag undrar hur kulturförvaltningen och kulturnämndens ordförande förhåller sig till Israels deltagande i Eurovision? Anledningen till att jag ställer denna fråga är att kulturnämndens ordförande har gått med i en facebook grupp som planerar protestera mot Israels deltagande i Eurovision. Därför vill jag ha ett förtydligande.

mvh Nima Gholam Ali Pour

Mitt svar till Nima:

Hej Nima!

Tack för ditt mejl och din fråga. Det var länge sedan vi hördes av och jag hoppas allt är bra med dig. Förstod att du lämnat socialdemokraterna och inte heller längre arbetar för SAP i Malmö – är du på gång att bli medlem i Folkpartiet Liberalerna igen?

Hur som till dina frågor:

a) Kulturförvaltningen är ju en tjänstemannaorganisation som inte tar ställning till något lands deltagande eller icke-deltagande i Eurovisions schalgerfestivalen. Däremot så arbetar kulturförvaltningen aktivt med arrangemangen på stadens uppdrag – bland annat så har Malmö Nordics start tidigarelagts och vi har också via Sommarscen Malmö varit inblandade i kringarrangemangen som kommer ske i Malmö under dagarna.

b) Kulturnämnden som väl är den instansen som skulle kunna ha en åsikt har inte haft denna fråga på dagordningen och i ärlighetens namn inte heller diskuterats eurovisionen speciellt mycket eftersom det är ett beslut från stadens högsta ledning att vi skall ha arrangemanget till Malmö och att alla stadens förvaltningar skall engageras i arbetet. Det har vi också gjort och så är vi väl schlgerentusiaster i varierande utsträckning i nämnden.

c) Jag (det vill säga kulturnämndens ordförande som dock deltar som privatperson) är oerhört kritisk till statens Israels deltagande i Schlagerfestivalen. Staten Israel är en ockupationsmakt av Palestina – en ockupation som är illegal och fördömd av världssamfundet. Det palestinska folkets rättigheter kränks på regelbunden basis, bosättningspolitiken rullar vidare med oförminskad styrka, Gaza ‘r idag i princip ett gigantiskt utomhusfängelse, muren krossar många palestinska byar och omöjliggör ett värdigt liv för de palestinska medborgarna, tusentals politiska fångar inklusive barn hålls i Israeliskt fängsligt förvar. Detta bara för att nämna några av de övegrepp som begås.

I år är det 65 år sedan Al-Nakba – vilket var fördrivningen och flytten av invånare från områden i Palestina. Uppemot 750 000 palestineri flydde eller fördrevs, genom lagar har de förhindrats att återvända hem till sin hemjord, hundrtals palestinska byar utplånades.

För varje person som kämpar mot förtryck. Som fördömer ockupationer. Som tror på fria och suveräna stater. Som vill ha fred och rättvisa. För varje person som vill vara människa och mänsklig. För varje sådan person är det en självklarhet att högtidlighålla den 15e maj som en dag då man minns fördrivningen men också lyfter kraven på en fri palestinsk stat och att ockupationen skall avslutas. Mänskliga rättigheter kan inte vara ngt man bara deklarerar i högtidstal utan också i praktiskt arbete och handling.

Stora delar av såväl det palestinska civilsamhället som det Israeliska civilsamhället som verkar för fred och att ockupationen skall upphöra har sedan många år uppmanat omvärlden att verka för en total bojkott av staten Israel för att på samma sätt som när man sate press på aphartheidregimen i Sydafrika bidra till att sätta press på staten Israel och därmed bidra till att ockupationen skall avvecklas.

För mig är det med andra ord inte bara självklart utan en nödvändighet att delta och protestera mot den Israeliska statens ockupationspolitik och mot att statens Israel tillåts delta i Eurovisionsschlagerfestivalen. Deras deltagande är i mina ögon en skam för Eurovision. Manifestationen samlas klockan 18.00 på S:t Knuts torg och även du är välkommen att visa din kamp för mänskliga rättigheter i praktiken.

Jag vill också passa på att informera dig om den 16e maj – semifinalen då Israel deltar – har ett antal personer också bjudit in till ”Israel, welcome back when Palestine is free” vi kommer (ja, jag planerar att delta även på detta) att framföra ett schlager meddley med omgjorda texter från alla Sveriges vinnarlåtar för att på ett nytt sätt tala om för Israel att de är välkomna den dagen Palestina är fritt. Låter som kommer framföras i omgjord form är Waterloo, Diggilo diggely, Fångad av en stormvind, Take me to your heaven, Euphoria samt årets bidrag You.

Jag hoppas få uppleva en schlagerfestival där såväl ett fritt och demokratiskt Palestina som ett demokratiskt Israel utan ockupation kan delta som jämlikar.

vänligen
Daniel Sestrajcic

Annonser

43 svar till “Israel, welcome back when Palestine is free

 1. Kameraden protesterar, fast naturligtvis inte mot islamistiska Turkiet som ockuperar ett EU land och förtrycker sin egen befolkning, kurder?

 2. Carambola har fel i sitt antagande. Vänsterpartiet och också jag själv har länge varit engagerade i kampen för kurdernas rättigheter inte minst i Turkiet. Senast jag och vi lyfte frågan var för en vecka sedan på 1 maj.

 3. Jag förstår att du också demonstrerar mot att diktaturen Vitryssland deltar.. för det gör du va?

  • Självklart! Vare sig diktaturen i Vitryssland eller Israels ockupation av Palestina kan accepteras.

   Vänsterns Internationella Forum driver flera projekt till stöd de radikala delarna av oppositionen i Vitryssland.

   Vad gör du för att bekämpa Israels folkrättsvidriga ockupation av Palestina. För det gör du, va?

 4. Vitryssland, Turkiet, Azerbadjan, Ryssland m.m men det är Israel som det protesteras mot. Dubbelomoral? Och det spelar ingen roll att du protesterat mot dessa länder vid andra tillfällen, varför inte ta tillfället i akt och ordna en demonstration mot dessa länders deltagande i eurovision 2013?

 5. Ragnmor: ja det är i palestinarörelsen jag för tillfället är aktiv och det är där en av de två mest seglivade ockupationerna i världen just nu finns. Och ja den 15e maj är Al-Nakbadagen sedan 65 år tillbaka. Den relativisering du prövar tycker jag är förkastlig.

  Låt mig ställa frågan så här: vad är du själv engagerad i? Ordnar du en demonstration mot Vitrysslands deltagande? Eller Turkiets för den delen? Har du själv engagerat dig för kurderans sak? Eller palestiniernas?

  Du är välkommen tillbaka med inbjudningar så ska jag ta ställning till dem efter sammanhang, kontext med mera.

  Om du har det minsta av samvete i kroppen och motsätter dig den illegala ockupationen och brutala behandlingen av palestienr är du mer än välkommen på de aktioner och manifestationer som solidaritetsrörelsen med Palestinas folk ordnar i Malmö.

 6. Nej, jag ordnar inga sådana demonstrationer då jag inte är politiker. Men du är ju just politiker därför undrar jag varför du väljer ut ETT land som du tycker ska kastas ut ur tävlingen men samtidigt håller du inga demonstrationer mot andra stater som begår lika stora brott exempelvis ockupation. Det är inkonsekvensen som alltid riktas mot Israel jag ifrågasätter. Och JA jag är emot illegala bosättningar, förtryck av Palestinier precis som jag är emot våld och hot mot israeler. En två-stats lösning inom 1967 års gränser e lösningen som gäller, men det är en annan fråga. Huvudsaken är: Om Israel inte ska få tävla borde vi inte också kasta ut Turkiet, Azerbadjan, Ryssland, Vitryssland o varför inte Storbritanien pga Irakkriget?

 7. Det är inte en exklusiv rätt för politiker att ordna demonstrationer. De flesta som jag känner som är engagerade är inte politiker – men däremot politiskt aktiva och engagerade samhällsmedborgare. Det står dig därför fritt att arrangera precis vad du vill.

  Beroende på vad du menar med att vara politiker. Menar du med politiker heltidsavlönad person som arbetar med politik så är jag det inte. menar du med politiker en person som har ett uppdrag som fritidspolitiker (i mitt fall ordförande i kulturnämnden) så är jag dte. menar du en peson som har politiska ståndpunkter och engagerar sig så är jag deffinitivt det.

  Jag är engagerad i rörelsen för ett fritt Palestina Jag har varit det i 20 år. Det är en fråga som fick mig att engagera mig för många år sedan efter att ha sett och förstått den brutalitet och de över grepp som den Israeliska staten begår. Som person har man varken tid, ork eller möjlighet att engagera sig i alla frågor eller länder som är brännande eller aktuella. så från min sida handlar det inte om inkonsekvens utan tvärtom konsekvens.

  Vad bra att vi är överens om att illegala bosättningar och förtryck av palestinier inte skall förekomma. Precis lika lite som hot och våld mot Israeler är försvarbart. Huvudsaken är ju just denna: den illegala ockupationen som fortgått länge nog nu.

  Den stora skillnaden mellan de länder du räknar upp och statens Israel är att just nu finns en aktiv uppmaning från det civila samhället i såväl Israel som Palestina som uppmanar omvärlden att genomföra en bojkott av Israel – ekonomisk, kulturell, akademisk, diplomatisk och idrottslig. Förhoppningen är – precis som jag skrev i mitt blogginlägg – att på samma som i kampen mot Apartheid i Sydafrika sätta press på Israel i syfte att få ockupationen att avvecklas. I Sydafrika var en starkt bidragande faktor omvärldens engagemang och bojkott för att få såväl Nelson Mandela fri som apartheid att falla. Det är med andra ord en framkomlig väg som kan fungera. Därför är det en rimlig väg att gå att isolera Israel.

  Ett annat exempel på där man gjorde det för att omvärlden ville visa att man inte accepterade de övergreppen som försigkom på balkan i mitt hemlands olika sönderfallskrig var att inte låta Jugoslavien delta i olika former av sport och kulturella arrangemang.

  Det omvärlden istället gör är att hålla den illegala ockupationen under armarna, vilket jag tycker är skamligt.

 8. Det blev en lång utläggning om Israel-Palestina konflikten här och det var inte riktigt det som var min mening. Jag menade bara på att de styrande politiker eller arrangörer som KAN ta beslut om uteslutning/bojkott måste vara konsekventa, och en bojkott av Israel (en demokrati med vissa anmärkningar) skulle därmed betyda att en rad andra stater som bryter allvarligt mot exempelvis mänskliga rättigheter också måste bojkottas. Frågan är om det är hållbart och om det är bra för Sverige. Sen så tror jag att dialog, handel och kulturutbyte banar vägen för fred och frihet bättre än isolering. Ha det gott!

 9. Ragnmor: beslutet om hurvida Israel kan/bör/får delta i ESC ligger inte på Malmöpolitikernas bord och deffinitivt inte på kulturnämndens bord. Du kanske har rätt i ditt påstående att andra måste bojkottas – jag tycker skillnaden är att det inte finns en bojkottrörelse i de ländernas fall.

  Dialog, handel och kulturutbyte är bra. Men ockupationen har nu pågått i flera decennier och uppmaningen till bojkott kommer inifrån Israel och Palestina. Efarenheterna från kampen mot apartheid är lyckade och framgångsrika. Som ett sista försök är alla vägar värda att pröva,

 10. Jag skulle gärna vilja bemöta dig när det gäller ett flertal uttalanden i din blogg. Kanske svarar du, kanske inte? Men här kommer några grejor som jag reagerat på:

  1. ”Onsdagen den 15e maj är det 65 år sedan Al-nakba – den dag då vi minns hur hundratusentals människor fördrevs från sitt hemland och sin mark för att ge plats åt den Israeliska staten.”

  Som utomstående kritiker har jag tidigare trott på mycket av det som sagts om Israel, och att det var den israeliska statens tillkomst som orsakade allt elände för palestinierna. Som vi alla vet fanns det en delningsplan som omfattade 1/10 av det tidigare palestinska mandatet som förvaltades av britterna. 9/10 av det området gavs till araber och blev emiratet Jordanien 1922. 1946 blev Jordanien en självständig stat. Den resterande tiondelen beslutade man i FN att dela mellan judar och araber/palestinier. Judarna skulle därmed få kanske 5% av det ursprungliga palestinska mandatet. Arabstaterna vägrade dock att gå med på delningsplanen som ändå röstades igenom av FN. Den nya staten Israel bildades strax därefter, och anfölls på alla fronter av de omkringliggande arabstaterna. Israels kamp för sin överlevnad var en Davids kamp mot Goliat. De hejades vid den tiden på av den politiska vänstern. Men Arabarméerna uppmanade araber i de israeliska områdena att tillfälligt flytta på sig så att de med sin (tänkta) överlägsna militärmakt skulle utplåna den nybildade judiska staten. Dock blev utgången av detta krig som bekant en annan, men det var ett desperat försvarskrig israelerna bedrev. 1967 och 1973 överfölls Israel igen av sina grannar, men Israel lyckades återigen försvara sitt territorium. I dagsläget bor mer än 1,5 miljoner araber/palestinier (mot mindre än hälften så många 1947) i Israel. Folkfördrivning? De har rösträtt, yttrandefrihet, religionsfrihet och de demokratiska rättigheter vi här hemma idag tar för givna, men som inte åtnjuts av de palestinier/araber som lever i Israels grannländer. Andelen araber/palestinier i Israel har ökat dramatiskt, medan andelen judar i grannländerna nu är lika med noll (i stort sett). Varför? Judar är förföljda i dessa länder. Flera av länderna saknar dessutom religionsfrihet.

  2. ”Den Israeliska statens ockupation är brutal och illegal. Fördömd av internationell rätt och FN. Ändå kan den fortgå år efter år. Ändå kan den skörda nya människoliv i en ständigt ökande våldsspiral som drivs på av den Israeliska staten. /…/ Staten Israel är en ockupationsmakt av Palestina – en ockupation som är illegal och fördömd av världssamfundet. Det palestinska folkets rättigheter kränks på regelbunden basis, bosättningspolitiken rullar vidare med oförminskad styrka, Gaza ‘r idag i princip ett gigantiskt utomhusfängelse, muren krossar många palestinska byar och omöjliggör ett värdigt liv för de palestinska medborgarna, tusentals politiska fångar inklusive barn hålls i Israeliskt fängsligt förvar. Detta bara för att nämna några av de övergrepp som begås.”

  Vem är det som driver på våldet egentligen? De tre stora krigen mellan Israel och dess grannar har alla startats av grannarna, inte av Israel. Många palestinier (de som inte är israeliska medborgare) har under många av dessa 65 år (sedan 1948) levt i flyktingläger, ofta i stor misär. Varför? Kanske för att regimerna i grannländerna har sett det som en bra lösning att hålla dessa människor som gisslan och skylla alla brister i det egna landet på Israel? Är detta Israels fel? De palestinska ledarna har aldrig accepterat de fredspropåer som gjorts, eftersom dessa ledare egentligen inte erkänner Israel. För dem är själva staten Israels existens lika med ockupation. När det gäller det stora ”utomhusfängelset” Gaza, vem styr där? Lyssna på Hamasledarna, titta på deras program. En av de viktiga punkterna är att utplåna Israel.
  Varför utövar Israel en blockad mot Gaza? De vill förhindra att robotvapen förs in som senare avfyras mot Israel. Däremot är det till stor del genom Israels försorg som Gazaborna får mat och vatten.
  När det gäller muren: varför byggdes den? Det är ju hemskt att den finns, men den har de facto förhindrat självmordsbombare att ta sig in i Israel och mörda civila.

  3. ”Tanken är att på samma sätt som en bojkott av Apartheidregimen i Sydafrika skyndade på Nelson Mandelas frigivning och apartheidregimens sammanbrott, på samma sätt kan en bojkott av Israel skynda på fallet för ockupationen. ”

  Apartheidregimen i Sydafrika var en rasistisk regim byggd på rasförtryck mot den svarta majoritetsbefolkningen. Israels arabiska minoritet, och den muslimska minoriteten (liksom de kristna) åtnjuter samma demokratiska rättigheter som majoritetsbefolkningen, vilket förresten är mycket mer än vad man kan säga att araber i arabländerna har. Kristna och judar är i flera länder paria som riskerar dödsstraff eller fängelse/fördrivning. Det är också på grund av detta som dessa minoriteter i arabländerna stadigt sjunkit, medan de muslimska minoriteterna i Israel dramatiskt vuxit – och är representerade i det israeliska parlamentet.

  4. ”Jag hoppas få uppleva en schlagerfestival där såväl ett fritt och demokratiskt Palestina som ett demokratiskt Israel utan ockupation kan delta som jämlikar.”

  Ja, vem gör inte det? Men tror du verkligen att detta kan åstadkommas genom att pressa Israel, det enda landet i regionen som kan klassificeras som en demokrati? Om de palestinska ledarna vill ha en stat, varför sätter de inte igång? Hur tror de att de kan åstadkomma detta utan att skriva på ett fredsavtal med Israel och erkänna landets rätt att leva inom erkända gränser? Ett första steg för dessa palestinska ledare vore att proklamera just detta: ”Vi erkänner Israels existens som en suverän stat och vill ha fred med den på lika villkor.” Men de förblir tysta, eller hetsar sina befolkningar till olika former av våld mot Israel, från självmordsbombningar till robotattacker (med bistånd från det underbart demokratiska Iran!).

  Läs på lite mer innan du anklagar Israel för att vara boven i dramat. Det gjorde jag. Läs till exempel Agne Hamrins bok ”Storm över Palestina” som utkom 1948, eller Eugen Semitjovs ”Israel – en stat är född” utgiven samma år på Federativs förlag. Jag hittade dessa böcker på antikvariat, men de öppnade mina ögon. Jag fick klart för mig vem som var, är och förblir angriparen i denna långa konflikt. Israel har rätt att försvara sig – fortfarande, år 2013.

  • Hej Jan!

   Ursäkta att du fått vänta på svar och att det blir lite korthugget. Har haft extremt lite tid.

   1. Du tar upp en historieskrivning som även är officiell i vissa kretsar i Israel. Den är dock i grunden felaktig, någonting som påpekats av den inflytelserika historikern Ilan Pappe i sina arbeten som bildat skola. Diskussionen är lite för lång för att redogöra för här på bloggen men kan rekommendera Pappes bok ”Den etniska rensningen av Palestina” om du är intresserad av ett alternativt perspektiv. Men då kommer du antagligen behöva ompröva många av de ståndpunkter som du redogör för.

   2. Fakta är att Israel ockuperar eller har ockuperat land tillhörande palestinierna, Libanon, Syrien och Egypten. Vidare har man en omänsklig blockad mot Gaza. Detta är fakta som inte går att snacka sig ur. Samma sak med apartheidmuren: internationella brottsmålsdomstolen har i sitt domslut från 2005 fastställt att den är olaglig. Israel måste så klart följa internationell rätt. Ockupationen förlänger lidandet och minskar möjligheterna till fred. Hamas är inte en grupp jag sympatiserar med – men de är trots allt valda i demokratiska val (och jag skulle vilja hävda att Israels politik leder till att det får ökat stöd).

   3. De palestinier som lever mellan Jordanfloden och Medelhavet lever under ett apartheidsystem. Inte samma som i Sydafrika, men med stora likheter. För palestinierna på Västbanken och i Gaza är situationen extra allvarlig, men även i Israel utsätts man för en strukturell diskriminering; inom utbildningsväsende, arbetsmarknad, rättigheter till mark osv osv.

   4. För det första har Israel själv inte erkänt sina egna gränser. Det blir då svårt för andra att göra det – men jag håller med om att det är rimligt för alla parter att erkänna att den israeliska staten existerar och skall få fortsätta existera. För det andra tar sig den israeliska demokratin sig uttryck som kemiska bomber över Gaza och en ockupation av Västbanken. Knappast legitimt för en stat som kallar sig demokratisk.

   • 1. Jag känner till Pappés bok, som starkt har ifrågasatts för att inte hålla som seriös historieforskning. Pappé har, med rätta, anklagats för att välja bort alla sammanhang och källor som motsäger den tes han driver: att sionister och judar förberedde en etniskt rensning av Palestina. I själva verket är det dokument han flitigt åberopar, den sk ”Plan D”, en noggrann förberedelse inför ett krig som annalkade, och där de omgivande arabländerna (Syrien, Jordanien och Egypten) förberedde sig för att tillintetgöra judarna och deras närvaro i de områden som FN:s delningsplan gav dem. För en kortfattad akademisk kritik av Pappés forskning, läs gärna The Middle East Quarterly’s genomgång: http://www.meforum.org/1886/the-ethnic-cleansing-of-palestine

    Arabledare som Stormuftin av Jerusalem, Haj Amin al-Husseiniin samarbetade med nazisterna under andra världskriget. Stormuftin träffade Hitler i Berlin 28 november 1941 för att uppmana till ett samarbete med syfte att utrota judarna. Detta möte finns dokumenterat på flera håll, men här är en länk: http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Total/hitler.mufti.htm

    Yassir Arafats karriär startade i nära samarbete med denne man, och Arafat prisade dennes arbete så sent som 2002. http://www.palestinefacts.org/pf_mandate_grand_mufti.php

    Om du själv är villig att ta till dig andra perspektiv och är beredd att ompröva ståndpunkter borde du ta en titt på t ex ”Storm över Palestina” skriven 1948 av Agne Hamrin. Den finns att låna på Lunds universitetsbibliotek enligt LIBRIS.

    Även Wladimir Semitjovs bok “En stat är född”, också den skriven 1948, tar upp händelserna i ett allsidigt perspektiv. Även den finns tillgänglig på Lunds universitetsbibliotek om du vill förkovra dig.

    Det finns mycket att läsa, och visst, jag vet att man inte hinner läsa allt. Men den som ger sig in i denna konflikt måste ha på fötterna, annars blåser man lätt omkull! Nöj dig inte med det som stödjer din nuvarande inställning!

    2. Visst, Israel har ockuperat arabiskt land i sitt självförsvar. Sinai-halvön ockuperades av Israel efter -67 kriget, men återlämnades i utbyte mot ett fredsavtal med Egypten. Israel ockuperade en zon i södra Libanon som senare återlämnades. Ganska snart därefter blev området bas för Hizbollah som började skjuta raketer mot Israel från området. Israel ockuperar i skrivande stund Golan-höjderna som tillhör Syrien. Tack och lov har man behållit området för att Syrien inte skulle kunna använda det för attacker mot Israel. Västbanken brukar nämnas när man talar om ockuperade områden, men området förvaltas ju av PA. Det är sant att israeliska bosättare bebygger stora områden där. Men om PA vill ha fred med Israel måste man ju ge sig in i villkorlösa förhandlingar. Förhandlingar innebär att man måste komma överens om gränser mellan grannar. Tyvärr vill de palestinska ledarna inte göra detta. Därför kan dessa områden inte kallas ockuperade, då det uinte finns någon stat som har gjort anspråk på dem. Hur kommer det att ingen gjorde några utspel mot Jordanien sig att så länge Västbanken ockuperades av detta land? Om Israel hade förlorat 1948 eller 1967, tror du då att palestinierna hade fått sitt land? Det är föga troligt. Israel hade istället styckats upp mellan segrarmakterna Egypten, Syrien och Jordanien, inklusive de områden som skulle tillfala palestinaaraberna.

    3. När du påstår att de 1,5 miljoner araber som lever i Israel är utsatta för diskriminering bör du komma med konkreta exempel. Det finns mycket som talar för att dessa människor lever ett mycket bättre liv i Israel än deras olycksbröder i Jordanien och Gaza, eller Västbanken för den delen. Tyvärr är det farligt att t ex kritisera Abbas. Kritiker av den egna regimen hamnar i fängelse: http://www.jpost.com/National-News/Palestinian-journalist-jailed-for-insulting-Abbas-308014

    Apartheid är som jag tidigare sa ett begrepp som knappast passar in på den israeliska regimen, annat än som ett tillmäle att ta till när argumenten tryter. ”Apartheidmuren” är inte Israels fel, utan beror på de terrorister (som jag tidigare tog upp) som härjade i Israel innan muren byggdes.

    4. Israel vill leva inom säkra och erkända gränser. Men det krävs överenskommelser med grannarna. Grannarna vill inte erkänna Israels rätt att existera. Hur gör man då? Grannarna beskjuter en med raketer och missiler. Vad gör man då? Det värsta med den krigföring Hamas står för är att dessa ledare inte har något emot att offra den egna civilbefolkningen. Man använder bostadsområden, sjukhus med mera som avskjutningsramper. I det senaste kriget lyckades Israel trots detta att begränsa skadorna på civila Gazabor, trots att man ju måste försöka stoppa beskjutningen från platser där många oskyldiga vistas.

 11. Du kanske borde syssla med lokalpolitik istället, du pungar ju trots allt ut en del av mina pengar varje månad men jag antar att det här är någon form av fritidssysselsättning? Måste vara skönt att se världen lika svart-vit som du gör.

  • Hej Andreas! Tack för ditt inlägg. Jag tycker inte att det är svart-vit att beskriva Israels ockupation som illegal och brutal eller för den delen kämpa för att den ska avvecklas. Det handlar om självklarheter för alla som säger sig stå upp för exempelvis mänskliga rättigheter.

   Av ditt inlägg får jag uppfattningen att du tror att jag är yrkespolitiker. Det är jag ju nu inte – tvärtom faktiskt. Jag är politisk aktivist som varit aktiv sedan mer än 20 år. Under denna mandatperiod har jag ett uppdrag som fritidspolitiker där jag för Vänsterpartiets räkning är ordförande i Kulturnämnden (arvoderad på ca 10 % i veckan). Mitt lönearbete är att arbeta med register och marknadsföring.

   Så med andra ord är det mesta av mitt politiska arbete något som sker utan att jag för den delen får en ersättning.

   Dina, mina och alla andra malmöbors skatteintäkter går vad gäller kulturnämnden till grym, bra och viktig verksamhet som Kulturskolan, stadsbiblioteket, sommarscen Malmö, kultur för barn och unga bara för att nämna några exempel.

 12. Som väntat tycks sestrajcic inte bry sig om att bemöta ett inlägg som inte passar in i den egna världsbilden (mitt, se ovan). I alla fall, fundera på saken!

  Med vänliga hälsningar
  Jan

  • Jan! För att bemöta ett längre och seriöst inlägg måste man ha tid att göra det. Det har jag inte haft ännu – med två små barn själv hela veckan har tiden ännu inte funnits. Men det kommer, var så säker.

   • Du har förstås rätt! Förlåt, ville inte underskatta dig, och förstår precis vad du menar! Ser fram emot att läsa ditt svar när du hinner.

    Bästa hälsningar,
    Jan

 13. Du påstår att du protesterar mot Vitryssland, Turkiet, Azerbadjan, Ryssland? Kanhända ni skriver några petitioner, men jag har inte sett några regelbundna demonstrationer i Malmö. Inga parroller som att ” Krossa Ryssland”, ” bränn Turkiet osv” Inga parroller om att man ska bojkotta Kina (hur länge har ockupationen av Tibet pågått? Inga krav på att miljoner tyskar som fördrevs av Tjekoslovakien, Sovjet och andra vinnare efter andra världskriget ska få återvända.
  Temat i Malmö är ”we are one”, men det gäller inte för Israel. Kan det vara för att det är ett judiskt land? Påminner ganska mycket om nazisternas bojkott mot judiska affärer och judiska kulturpersoner.
  Kulturnämndens ordförande påstår att han gör detta som privatperson så då kan han göra som han vill. Kanske lagligt men inte moraliskt. Om Carl Bildt skulle ställa sig utanför Italiens ambassad eller Rysslands och kasta sten eller okvädningsord mot respektive länder för något han ogillade så skulle hans trovärdighet kraftigt ifrågasättas. Kulturnämndens ordförande har helt tappat trovärdigheten i mina och måmnga andra Malmöbors ögon. Tragiskt, men knappast oväntat.

  • Hej Jehoshua!

   Tack för ditt inlägg och ditt engagemang i kippavandringarna – som jag som du ju vet deltagit i ett flertal av. Du vet säkert också att det vänsterpartistiska kommunalrådet Hanna Thomé mycket aktivt och engagerat arbetar med frågor som rör antismitism och hur Malmö stad skall bekämpa och bemöta dessa både i artiklar, genom konkreta förslag, dialogmöten kring minoritetsplattformen och ett gemensamt arbete med exempelvis judiska församlingen för att handlingsplanen mot diskriminering skall förstärkas med bland annat dessa perspektiv.

   Nu över till de frågor/påståenden som du ställer mig i ditt inlägg:
   1. Jag säger att det är helt fritt för var och en av varje medborgare som har tid, kraft och ork att protestera mot de exempelvis nämnda ländernas brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag gör det bland annat genom att skriva under petitioner och deltar i de arrangemang som ordnas. Vänsterpartiet arbetar väldigt aktivt med oppositionen i Vitryssland genom bland annat ViF. Vad gör du själv i dessa frågor eller länder mer än att möjligen skriva under några petitioner? Det står dig fritt att ordna och bjud in mig så kommer jag mer än gärna

   2. Det finns inga paroller i det arbetet jag och många andra bedriver för att den brutala och illegala ockupationen av Palestina som statens Israel upprätthållit nu i över 46 år av typen ”Krossa”, ”Bränna” eller liknande. Jag tycker det är synd att du på detta sätt desinformerar om vad vi faktiskt gör.

   3. Det finns ingen bojkottrörelse mot Kina. Vänsterpartiet är ett av de partier som fördömer en hel del av de svenska handelskontakterna till Kina just på grund av diktaturen och hur människor behandlas. Hyckleriet kommer från i stort sett alla andra partier som talar med kluven tunga, för att inte tala om kapitalet som bara är ute efter att tjäna pengar och som vanligt skiter i demokrati och mänskliga rättigheter hur många CSR-koder de än har. Det står dig även här fritt att organisera en rörelse eller protester eller för den delen uppmana till bojkott av Kina. Gör det! Det är nog många som ansluter sig inklusive jag.

   4. Återvändande frågan är central i Palestina-Israel konflikten och rätten att återvända har slagits fast i FN-resolutioner.

   5. Jag tycker det är fel att bygga länder på religösa grunder – oavsett om det är Israel eller Iran. Stater skall vara sekulära och staten befriad från religionens inflytande.

   6. Nej den bojkottrörelsen som över 200 palestinska och även många israeliska organisationer uppmanar till har inget med judar att göra. Det har med staten Israel att göra och den brutala ockupation, de illegala bosättningarna, apartheidmuren och de många brotten mot mänskliga rättigheter som staten Israel begår. Observera! Staten Israel och inget annat. Sluta klistra på mig etiketter, epitet och uttryck som jag vare sig står för, använder mig av eller tycker. Stå istället för dina åsikter och bemöt sedan mina som de är och inget annat.

   7. Jag säger följande: jag gör inte detta i min roll som ordförande i kulturnämnden som är ett uppdrag jag har som fritidspolitiker (obs inte heltidsyrke). Jag är också ordförande i Vänsterpartiet och aktivist för mänskliga rättigheter bland annat i palestinakonflikten sedan många år tillbaka. En nyhet för dig är kanske att man inte är livegen som politiker, inte heller är det en hemlighet var Vänsterpartiet står i dessa frågor. Så mitt statement betyder helt enkelt att det inte finns något beslut i kulturnämnden att luta sig mot utan att jag gör detta i egenskap av ordförande i Vänsterpartiet. Ståhejet har ju uppstått för att de så kallade ”Israelvännerna” felaktigt försöker få det till att jag gör det som ordförande i kulturnämnden.

   Och nej det handlar inte om vad som är lagligt eller inte utan just om det som kallas moral. Jag vägrar låta kampen för mänskliga rättigheter och att Osraels ska häva sin illegala ockupationspolitik ta paus för att ESC kommit till Malmö. Min moral är att stå upp för Palestinas rätt till fred och frihet och det tänker jag inte gömma undan.

   8. Jämförelsen med Carl Bilds som är minister i Sveriges regering haltar nog en anning här skulle jag vilja påstå. Att han sedan inte gör ett skit för att se till att Palestina blir fritt är en annan sorglig historia.

   9. I dina ögon har jag nog aldrig halft någon trovärdighet – helt enkelt för att jag är vänsterpartist och vi tycker olika i dessa frågor.

   Slutligen ytterligare tre punkter:
   1. Relativiseringen som du gör mellan olika länders demokratiska fri- och rättigheter är sorglig eftersom du använder den för att säga ”eftersom du inte engagerar dig i det och det så får du inte heller kritisera Israel”. Det är ett falskt argument som handlar om att passivisera människor och i slutändan inte göra någonting. Man sa samma sak till de som bekämpade apartheid i Sydafrika och hade det lyssnats på dem argumentet hade nog Nelson mandela fortfarande suttit i fängelse.

   2. Det står dig fritt och alla andra medborgare att driva och starta rörelser kring andra länders förhållanden. Gör det! Engagera er! Arbeta, driv på!

   3. Varför har jag aldrig någonsin sett eller läst eller hört dig tala om palestinerinas mänskliga rättigheter? Om att staten Israels ockupation måste upphöra? Om att staten Israels attacker och offensiva krig mot Gaza och bestialiska mördande av oskyldiga barn och kvinnor måste få ett stopp? Tycker du att allt detta är rätt?

   • Jan Hallén Rizzo

    ”Bestialiska mördande”, ”brutal ockupation”, ”apartheid” – du fortsätter att ha tid att vräka på med invektiv! Ska bli intressant om du får tid att bemöta sakargument som framförts tidigare angående vem som angriper vem mm ovan.

    Med vänlig hälsning, Jan

 14. Daniel Sestrajcic, jag har bara läst ett par inlägg från din sida. Du representerar V i Malmö, på Kulturfronten. Det märks tydligt att mycket av det som kommer ut från din penna/mun är baserat på känslor, inte bildning och erfarenhet.

  Jag är historiestuderande vid ett av Londons bättre universitet samt har gjort militärtjänstgöring(3 år) i Israel.

  Jag kan, tyvärr, konstatera att det mesta som du skriver inte är kopplat till verkligheten och är inte baserat på fakta. I vissa fall har du rätt: FN har fördömt Israels handlingar i många år. Det viktiga, som du förstås aldrig skulle nämna, är att de flesta stater som röstat mot Israel är själva förtryckarstater och har en uttalad hatagenda gentemot Israel och judar.

  Jag är jude och (försöker) leva i Sverige. Varje gång jag stöter på en hatisk människa som döljer sig bakom en konflikt, i detta fall Israel,tänker jag samma sak som beskrivits ovan av ”Ragnmor”: varför bryr du dig så mycket om lilla Israel och varför tänker du aldrig på följande:
  a) Har Palestinierna inget eget ansvar? Hamas etc…
  b) Hur skönt det skulle vara att sitta på Tel Avivs badstrand, ragga på en söt arabisk tjej, gå hem till henne på middag och skåla med hennes (palestinska) familj över ett glas rödvin? Sånt händer nämligen varje dag i Israel!

  Släpp hatet, läs en bok Daniel!

  • Hej Birdman!

   Tack för dina synpunkter. Jag är glad för att du har möjlighet att studera på ett av Londons bättre universitet. För din kännedom har jag själv studerat historia på en av Malmös bättre högskolor (MAH). Jag menar att det jag skriver bygger på såväl bidlning och erfarenhet av min och många andras kunskaper och erfarenheter. men så klart också känslor. Och varför skulle det inte vara så efter 65 år av nakba? Eller efter 46 år av ockupation?

   Folkrätten är klar och tydlig: ockupation accepteras inte. FN är klart och tydligt i sitt fördömande av Israels behandling av Palestinier.

   Hos mig finns inget hat av det du sbeskriver. Men upprördhet över ockupation, muren och illegala bosättningar.

   a) Alla har ansvar i en pågående konflikt. men kålsupåarteroin är förkastlig. Det finns en övermak. Det finns en ockupationsmakt. Det är Israel. alltså har också Israel nycklarna till lösningen. Sedan är Hamas ett skitprti som jag inte stödjer.

   b) ?

   Tack för uppmaningen. Jag fortsätter läsa böcker och organisera mig mot ockupationen.

 15. Ping: Upp till bevis, Malmö! | מישפּאָכיסקה

 16. Bra att du numrerar. det gör det lättare att svara.
  1) Jag har andra engagemang , men fortfarande är det långt mellan petitioner och demonstrationer.
  2) Jag har sett en de av de demonstrationer som riktats mot israel. Har sett både parroller om att ”krossa” ”bränna ” och annat. Titta dig omkring! Att bränna Israel stod på en T-shirt som bars av vänsterfolk som intervjuades på aktuellt. Bokhandel i Jönköping. Har jag tid ska jag plocka fram inslaget.
  3) Inga demonstrationer mot Kina i Malmö. I alla fall inte från vänsterrörelsen. Inget ifrågasättande av Kinas rätt att existera.
  4) Återvändande/ersättning är en förhandlingsfråga. Att palestinierna fortfarande finns i flyktingläger när fördrivna tyskar och alla andra fördrivna européer är integrerade i de länder där de hamnat är ett mysterium, eller är det? Eller har arabländerna inga pengar att integrera dem? Eller har det med att göra att de inte får bli medborgare i Libanon, inte ha vilket yrke de vill där eller äga mark? Fast du kanske har skrivit på en petition mot Libanons behandling av Palestinska flyktingar?
  5) Ja, Israel är och vill vara ett Judiskt land. Äntligen finns det ett land som är beredd att ta emot förföljda judar. Vi behöver inte gå så långt tillbaks för att minnas hur Judar fördrevs och drevs från land till land. Senast från Polen på 60/70 talet. Fast då var det ju kommunister som gjorde det. För judarna var ju zionister, eller hur. Fast du skrev ju säkert på en petition då också. Protesterar du mot alla de länder som kallar sig Islamiska republiker osv. Inga demonstrationståg så långt ögat ser!
  6) Så klart finns det rörelser i Israel som har starka åsikter om att Israel gör fel. Israel är ett demokratiskt samhälle där man får säga vad man vill. Det finns en miljon muslimer med Israeliskt medborgarskap. Två arabiska partier i Knesset som ständigt gör utfall mot Israel. 100% rättvist. Troligtvis inte, men det är nog lika enkelt för en person med arabiskt namn i Israel att få ett arbete som det är för en person med arabiskt namn att få ett arbete i Sverige. Sverige ”apartheidland”? Hur många i Gaza får säga vad de vill? Accepteras homosexualitet, yttrandefriheten osv i Gaza? Knappast. Var är demonstrationstågen? Är det för farligt för dig? Fast det finns säkert petitioner du kan skriva på.
  7) Så klart att du som vänsterpartist engagerar dig. Att vara mot Israel är helt ofarligt. Inga Israelevr eller Judar kommer att kasta flaskor, stenar eller knallskott. Du får många röster och det är helt mainstream. Vänstern har nästan alltid varit mot judar och Israel. (När den fackliga aktiviteten i Polen startade efter första världskriget fick inte judar vara med så de startade en egen vänster/fackföreningsrörelse). Där är vänstern och extremhögern helt överens liksom islamisterna.
  8) Tja, jämförelsen haltar, men fungerar.
  9) Jag håller med att situationen för Palestinierna på västbanken och i Gaza är mycket besvärlig men jag ser det inte som svart och vitt. Innan 1967 styrdes västbanken av Jordanien. Inte pratades det då om en självständig Palestinsk stat. Jag tror på en tvåstatslösning, men det är en komplicerad situation som kräver långa förhandlingar, lång tid och mycket optimism från bägge hållen. Jag hoppas att man hittar en lösning men tror inte man gör det genom att tro att Israel är skurken och Palestinierna och araberna offren. Israelerna litar inte på Araberna och Araberna inte på Israelena (generaliseringar det vet jag) men om det är fred och lugn under lång tid och bägge samhällena får möjligheterna att skapa gemensamma mötespunkter så kan det gå.

  • Hej!

   Jag är ledsen för att jag tidigare inte hunnit svara på detta inlägg Jeshoua. men jag ska nu försöka göra det. Vill du ha en fördjupad dialog eller diskussion så är jag öppen för att träffas och diskutera över en kopp te.

   Jag vill klargöra ännu en gång att det faktiskt går att göra skillnad mellan att kritisera staten Israels politik och att samtidigt bekämpa den existerande antisemitismen som finns i Malmö. Det var därför jag för tredje gången gick med i kippavandringen igår och kommer fortsätta gå med i vandringen. men ska man kunna hålla denna åtskillnad – som jag ju faktiskt också uppfattar att nui är måna om – ja då måste man ju också se till att de talare som deltar faktiskt respekterar detta.

   Förra gången jag gick med blev jag från talarstolen anklagad för att vara antisemit av Nils Karlsson, mp, (något han därefter har bett om ursäkt för). Under gårdagens vandring blev jag också angripen vid ett flertal tillfällen av talare. Många var dock framme under vandringen och tackade mig för att jag deltog. Jag hoppas att du också la märke till att Hanna Thomé, kommunalråd med ansvar för antidiskriminering och en av de få politiker som faktiskt kraftfull och hela tiden bekämpar och arbetar mot antisemitismen i Malmö. När ni efterlyser politiker i Malmö som inte bara pratar utan också handlar så tycker jag att ni bör uppmärksamma eller i alla fall känna till de som faktiskt gör något.

   Nu till dina svar/frågor.
   1. Du skriver att du har andra engagemang och det är ju just detta som är min poäng. Ingen kan ta hela ansvaret. Du ska så klart inte heller ställas till svar för det. Du gör ett utmärkt arbete med kippavandringen och säkert annat bra i judiska församlingen.

   Jag har på flera ställen förklarat mitt engagemang i frågan och att jag tycker det är avgörande att det finns en bojkottrörelse startad inifrån Palestina och Israel. jag tycker du bör respektera mitt val och inte lasta mig för andra protester som borde organiseras som du ju själv inte heller hinner organisera.

   2. Jag har sett massor av saker i den grupp på fascebook som kallar till kippamarschen. Både hur man pratar om palestinska och arabiska barn och vad man kallar mig. Jag tycker du själv borde se dig omkring i dina sammanhang och fråga vad du gör för att städa upp. I våra demonstrationer håller vi rent – är det en större demonstration är det så klart svårare än om det är en liten demonstration. Det finns mycket sällan för att säga aldrig paroller av typen ”krossa” och deffinitivt inte av typen ”bränna”. Tröjan är avskyvärd. Jag kan så klart inte lastas för den tröjan som jag vare sig stöder, har köpt eller sålt vid någon tillställning som jag varit med och organiserat.

   3. Jag ifrågasätter inte Israels rätt att existera. Ingen annan i de tal eller material vi publicerade inför demonstrationen heller. Frågan handlar på nakbadagen om Palestina och inte Kina. Vänstern är ju ett av de få partierna som faktiskt kritiserar Kina – alla andra som moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna är ju enbart måna om handelsförbindelserna med Kina.

   Jag har inte någonstans sett dig solidarisera dig med de palestinier som lever under ockupation. Tycker du ockupationen är rätt?

   4. Ja återvändandet är en förhandlingsfråga – som Israel blockerar hela tiden. Ockupationen är däremot inte en förhandlingsfråga. Inte heller muren. Inte heller de illegala bosättningarna.

   Att arabländerna behandlar flyktingar som fördrivits från sitt eget land illa gör ju saken knappas bättre. Ingen av dessa arabländer har ju som bekant haft demokratiska och rimliga regimer. Vare sig Libanon eller någon annan kraft.

   5. Jag tycker inget land bör bygga på ett religöst primat. Jag tror det i grunden är dåligt avsett vilken religion. Alla länder bör vara mångetniska och acceptera alla medborgares lika rättigheter och skyldigheter.

   Även om jag ser äldre ut så är jag född 1976 så petitioner skrev jag inte under då de fruktansvärda fördrivningarna av judar i polen skedde. Till stor del radikala och kommunistiska judar. Som du ju vet så finns det en stark radikal strömning som var såväl socialistisk som kommunistisk hos judarna i Östeuropa.

   Du ser inte riktigt ordentligt. Du ser inte det arbetet som jag och andra lagt ner mot den diktatoriska och islamistiska regimen i Iran. Du ser inte hur vi stödjer demokratiska ungdomskrafter över hela den arabiska våren. Jag börjar tro att du inte vill se det som inte passar din världsbild och det tycker jag är synd.

   6. Prata gärna med dem rörelserna och fråga hur dem uppfattar det hela. Två fel gör inte ett rätt. Jag finner ingen som helst anledning att stödja skit som sker i Gaza. men fortfarande är det så att alla folk har rätt att leva fria från ockupation.

   7. Jag har inte kastat flaskor på någon. Ingen i Vänsterpartiet har gjort det. Om du sett de mejlen jag fått den senaste veckan från de s k Israelvännerna så skulle du se att det inte är ofarligt att engagera sig mot staten Israels ockupation av Palestina.

   Vänstern har aldrig varit emot judarna. vem var det som gömde judar? Vem var det som enda parti som försvarade judarna i Sverige och deras rätt att komma hit när ala andra stämplade J i deras pass? Du liksom jag vet att det finns en stark tradition av judar inom vänstern. Du tillhör den inte, men många andra.

   Sluta vara så enögd.

   8. Nej inte för fem öre fungerar jämförelsen.

   9) Allt annat utom detta kan du se svart och vit – vad är det för grund för att se och förstå vad som händer? Starten för en fredsprocess är att sätta stopp för de illegala bostättningarna, riva muren och vara beredd att ge upp ockupationen.

   Det är inte omöjligt, det kan gå men det kommer ta lång tid.

   Jag märker att du lägligt väljer att avstå från att svara på vissa frågor som inte passar in i din agena. Det är synd tycker jag. Låt mig repetera dem:

   1. Relativiseringen som du gör mellan olika länders demokratiska fri- och rättigheter är sorglig eftersom du använder den för att säga ”eftersom du inte engagerar dig i det och det så får du inte heller kritisera Israel”. Det är ett falskt argument som handlar om att passivisera människor och i slutändan inte göra någonting. Man sa samma sak till de som bekämpade apartheid i Sydafrika och hade det lyssnats på dem argumentet hade nog Nelson mandela fortfarande suttit i fängelse.

   2. Det står dig fritt och alla andra medborgare att driva och starta rörelser kring andra länders förhållanden. Gör det! Engagera er! Arbeta, driv på!

   3. Varför har jag aldrig någonsin sett eller läst eller hört dig tala om palestinerinas mänskliga rättigheter? Om att staten Israels ockupation måste upphöra? Om att staten Israels attacker och offensiva krig mot Gaza och bestialiska mördande av oskyldiga barn och kvinnor måste få ett stopp? Tycker du att allt detta är rätt?

 17. Hej Daniel! Jag lyssnade på dig i P1-morgon och vill bara säga att du gjorde helt otroligt bra ifrån dig. Så himla rätt fokus på alla (!) de frågeställningar som kom upp i inslaget. T.o.m med ”proffstyckaren” Heidi Avellan tycktes blev aningen förstummad över allt det bra du sa. Sedan har du ju även helt rätt i sak förstås; det är verkligen dags att Palestina får sin frihet!

 18. Gäsp…..

 19. Ping: Intensiv debatt om Israels ockupation och bojkottaktioner – pressklipp | Vänsterpartiet Malmö

 20. Ping: Uppsalapoet om Al Nakba | PEPPRAT RÖDGRÖNT

 21. Jag skulle vilja ifrågasätta ditt prat om att israel står för ”våldsspiralen” Problemet för dig tycks vara att palestinier i gaza inte får skjuta sina raketer ifred från skolor och sjukhus.

  • Israel är övermakten. Israel har USAs beskydd. Israel har den millitära styrkan. Israel är ockupanten. Det är ju fakta.

   De meningslösa provokationerna från smågrupper och Hamas sida från Gzaremsan leder ingen stans mer än att Israel får en förvändning för sina fortsatta övergrepp.

   • Där håller jag med dig helt och hållet. Borde då inte det internationella samfundet pressa hamas och palestinska myndigheter att ta itu med problemet som i grunden orsakar palestiniernas misär?

 22. Tack och lov har Israel styrkan. Annars skulle de varit förintade tillsammans med många miljoner judar och Daniel och andra skulle tycka att det var ju synd. Fast det var ju deras eget fel. Återigen, Israel tar stora risker om de släpper några områden. Golanhöjderna användes av Syrien som plattform för att beskjuta Israeliska kibbutzer fram till 1967. Vansinnigt att ge tillbaks eller i alla fall mycket riskfyllt.
  Israel är omgivet av fiender och det har de varit sedan 1948 och långt innan. 1929 utbröt progromer i Hebron och 1000 tals judar flydde. ett 100 tal hann inte utan slaktades.I Östra Jerusalem bodde 1000 tals judar fram till 1948 då de slängdes ut av Jordanien. (Jerusalem skulle ju bli ett internationellt område styrt av FN. Istället övertogs det av Jordanien och Judar tilläts inte besöka några platser förrän 1967.)
  700´araber lämnade området vid kriget 1948. Vissa fördrevs säkert, andra lämnade som man gör i krig medan ytterligare andra blev uppmanade att lämna av de arabiska krigsherrarna som anföll Israel. Lika många judar lämnade arabländerna. Vissa frivilligt för att äntligen få en fristad medan andra fördrevs. Israel har tagit emot och integrerat alla (mer eller mindre framgångsrikt såklart) medan Arabstaterna, som inte saknar resurser, tvingar Palestinierna att leva i flyktingläger utan möjligheter till medborgarskap, professionell utveckling och framtid. Detta för att kunna fortsätta sin krigshets mot Israel.
  Daniel, din svartvita beskrivning av situationen gagnar ingen. Det är ofarligt och populistiskt. Att du går med på kipppromenaderna är ju trevligt. Låt oss hoppas att Israel förblir starkt och kan överleva den hotfulla omgivningen. Låt oss hoppas att man från bägge hållen!!! till slut hittar en väg till samförstånd så att ett fritt och demokratiskt Palestina kan växa upp bredvid och tillsammans med Israel. Långvarig fred, goda handelsförbindelser ger den möjligheten. Inte bojkotter och hatpropaganda.

  • Hej!

   Var detta ditt sätt att säga: jag är emot ockupationen? Jag är emot muren? Jag är emot de illegala bosättningarna? Varför kan du inte bara helt enkelt fördöma ockupationen?

   Jag är ledsen men jag tycker att dina beskrivningar är svartvita. Dina försök att koppla samman den kritik av statens Israels ockupationspolitik med antisemitismen i exempelvis Malmö tycker jag är försåtlig (exempelvis i din debattartikel på SVT Debatt).

   Men tack för att du tycker att mitt deltagande i kippvandringen är trevligt. Jag väljer att tolka det som ett välkomnande och uppmaning till fortsatt deltagande i vandringarna.

   Jag har inget emot den Israeliska staten som sådan. Den är ett faktum och måste respekteras och accepteras. Tvåstatslösningen verkar vara enda vägen framåt. Precis på samma sätt som palestinier ska garanteras fred, frihet, rättigheter och skyldigheter – precis på samma sätt har givetvis alla som bor i Israel den rätten. Det är därför båda parter tjänar på att ockupationen avvecklas.

 23. Sestrajcic: Du kommer från ett parti som grundar sig på en av historiens värsta förtryckarideologier, och när det lilla projektet havererat efter några hundra miljoner döda blir du bundis med Islamistiska antisemiter (jo, jag såg din lilla samling i Malmö & dina ”demokratiska” vänner). Man kan inte annat än sätta STORA frågetecken kring inre liv. Som om inte det räckte, har du smaklösheten att väldigt ovälkommen infinna dig till en stillsam Kippapromenad enbart i syfte att provocera. Du har mitt och många, många andras djupa förakt.

  • Hej Pär!

   Välkommen till diskussionen. Synd att du inte kan bete dig civilicerat så att vi kan få en civiliserad diskussion.

   1. När argumenten tar slut så kommer icke-argumenten fram.

   2. Samlingen bestod till största delen av sekulära palestinier och ickepalestinier som arbetar i solidaritet för ett fritt Palestina. Dina fördomar kanske får dig att stämpla dem som islamistiska antisemiter baserat på att de var palestinier? Annars kanske det är dags att presentera någon form av bevis?

   3. Precis som jag är motståndare till den illegala ockupationen av Palestina som statens Israel upprätthåller. På samma sätt är jag upprörd, förbannad och motståndare till antisemitismen. Den måste bekämpas. Det var tredje gången jag gick med i kippapromenaden och jag kommer fortsätta gå med. Till skillnad från dig var det många som välkomnade mig och tyckte det var mycket bra att jag gick med.

   Dessutom, som du säkert vet, så är det Vänsterpartiet i den här staden som gör det mesta av arbetet mot antisemitism som staden står för i ett nära samarbete med den judiska församlingen. Ledande i arbetet är Hanna Thomé, kommunalråd med ansvar för antidiskriminering.

   Ditt förakt får du ta ansvar för själv.

   vänligen
   Daniel Sestrajcic

 24. Nej Daniel
  Jag kan inte fördöma det du kallar ockupation eller muren. Det är nämligen en konsekvens av arabstaternas oförmåga att acceptera en judisk stat och deras ointresse av att leva i fred med denna. Det är de arabiska staternas förtryck mot deras egna medborgare som bibehålls med hjälp av hatpropaganda mot den judiska staten. Muren är en konsekvens av terrorn mot Israeliska civila. Jag har varit mycket i Israel när det var fritt och enkelt att röra sig mellan områden, för Israeler att handla i Gaza och Gazabor att arbeta i Israel. När människor rörde sig fritt mellan västbanken och Israel. Inte så att allt var bra då, men möjligheterna till fred och samförstånd var betydligt bättre.
  Situationen kan bli så igen om palestinierna och arabstaterna som ständigt hotar Israel (Numera inte alla) inriktar sig på fred och utveckling snarare än Israels förintelse. När Hamas och Hizbolla, som även du borde känna tveksamhet inför bestämmer sig för att fred är viktigare än att driva Judarna i havet. (Om du läser Hamas stadgar så förstår du vad jag menar).
  Det är bra att du är mot antisemitismen. Något annat hade jag inte trott även om jag vill hävda att det du förespråkar gagnar sådana som vill se Israel och därmed Judarnas förintelse. Men jag vill också att du ska förstå att jag som jude inte längre accepterar att vara ett värnlöst offer som lever på andras nåd och välvilja. Varken i Sverige eller i Israel.

  • Hej igen!

   Jag tycker det är sanslöst att du inte ens klart och tydligt kan kalla en ockupation för en ockupation.

   Hamas och Hizbolla är krafter som jag avskyr och inte för en sekund sympatiserar med. Israels ockupation göder den typ av krafter.

   Det jag förespråkar leder inte till judarnas förintelse. Tvärtom så leder ett avvecklande av ockupationen att det finns förutsättningar för fred, säkerhet och frihet för alla som bor i området.

   Jag tycker ingen ska acceptera att vara ett värnlöst offer som lever p andras nåd och välvilja. Jag tycker det är bra att an står upp för sin sak. På samma sätt vet jag att många plaestinier känner exakt samma sak. Både här och i Palestina.

   Så låt oss då vara överens om följande: här i Malmö behöver vi inte blanda ihop frågan om Israels ockupation av Palestina med den antisemitism som finns. Från något håll. Det tjänar enbart antisemiterna på.

   Vid tillfälle träffas jag gärna över en kopp te för vidare dialog. Jag tycker också du borde söka upp hanna Thomé och diskutera med henne vad som görs mot antisemitism i Malmö och vad som borde göras. Hanna är kommunalråd från Vänsterpartiet med ansvar för antidiskrimineringsfrågorna. Då ser du vilka som faktiskt arbetar i kommunen för att bekämpa antisemitismen.

   Vi ses om inte förr så på nästa kippavandrig.

 25. Och lika naivt är det att tro att om man bara ser konflikten enögt så blir det bra. Världen i svart och vitt gör det enkelt, men knappast användbart. Det är historielöst och framför allt naivt. Naivitet kan vi ju ägna oss åt här i trygga Sverige, men knappast i ett område med så mycket hat, motsättningar och våld som det finns i Israels närområde.
  Te är alltid bra för att samtala kring. Hör av dig bara

  • Jehoshua i dina kommentarer till mig anklagar du mig för en det ena en det andra. Själv kan du inte ens kalla ockupation för ockupation. Det om något är väl naivt och enögt?

   Världen är inte svart eller vit. Hat, motsättningar och våld finns i hela det området. Ofta påeldat utifrån. Det jag försöker säga är att när Israel bygger murar, uppför illegala bosättningar och fortsätter ockupera så minskar inte detta utan ökar.

   Mejla mig ditt telefonnummer eller smsa det på 0768-519110 så ser vi till att ta en tid där vi kan diskutera över en kopp te.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s